Littelfuse (USA)

Rơ le mức 3 que LLC56AA

Relay LLC5 là rơ le 2 mức được lắp đặt trên đế 8 chân tiện lợi và hoạt động ở 2 chế độ bơm cấp và bơm thoát. Điện áp 1 chiều cách ly trên que ngăn chặn việc nhiễm điện. Dòng điện tiêu thụ dưới 1 mA giữa que và điểm chung. Có thể chỉnh định ngưỡng nhạy nhằm loại bỏ việc tác động nhầm gây ra bởi chất cặn.

Hoạt động

Chế độ bơm thoát: Khi chất lỏng dâng lên và chạm ngưỡng trên của que, đầu ra rơ le kích hoạt, đèn Led hiển thị và duy trì trạng thái này cho tới khi mực nước xuống dưới ngưỡng thấp. Đầu ra rơ le và đèn Led không kích hoạt và duy trì trạng thái này cho tới khi mức chất lỏng đạt tới ngưỡng cao.
Chế độ bơm cấp: khi Chất lỏng xuống dưới ngưỡng thấp, đầu ra rơ le tác động, đèn LED hiển thị, và duy trì trạng thái này cho đến khi chất lỏng chạm ngưỡng cao. Đầu ra rơ le và đèn LED không tác động và duy trì trạng thái này cho đến khi chất lỏng xuống dưới mức thấp.

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn áp dụng

Catalog #

Điện áp đầu vào (V)

Đầu ra

Kiểu đấu dây

Kiểu lắp đặt

Kích thước

Trọng lượng (lbs/g)

             

LLC52AA

24VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC52BA

24VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC54AA

120VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC54AAS

120VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC54AF10

120VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC54BA

120VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC54BAS

120VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

LLC56AA

230VAC

Isolated SPDT

Octal 8-pin plug-in

Plug-in socket

3.01 x 2.39 x 1.78 in. (76.5 x 60.7 x 45.2mm)

6.0oz (170g)

 

Tài liệu

pdf iconLLC5 Series Datasheet

Liên hệ với Wetek
  • 6XCiUg

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300