Sinotimer (China)

Rơ le dòng điện Sinotimer SAP-32 5A tự động bảo vệ và đóng lại, loại 1 pha 220V

Liên hệ với Wetek
  • JxNuIh

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300