Kripal (China)

Rơ le bảo vệ quá dòng OCR KCR653 (lắp trên thanh DIN)

- Rơ le bảo vệ quá dòng

- Gắn Din rail

- Đèn báo nguồn, trip cấp 1, trip cấp 2

- Đầu vào 5A

- Cài đặt cấp 1: I> 2…6A

- Cài đặt thời gian trễ 0.01…1s

- Cài đặt cấp 2: x5I>

- Nguồn cấp 198…265VAC

- Tiếp điểm 6A, 250VA

- 2 cặp tiếp điểm ngõ ra

 

 

Liên hệ với Wetek
  • pF3dxf

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300