Relpol (EU, Poland)

Relay thời gian Relpol RPC-2E-UNI (On delay, 2CO-8A, 12~230Vac/dc, dải 1s~10d)

Relay thời gian RPC-2BP-UNI
Relay thời gian đơn chức năng
Chức năng: BP- Luân phiên alternate on-off với chu kỳ off đầu tiên.
Khả năng cắt lớn nhất AC1: 1CO - 4000 VA, 2CO - 2000 VA.
Điện áp lớn nhất 300 V.
 
Số và loại tiếp điểm
 1 CO
2 CO
Tải định mức
AC1
16 A / 250 V AC
8 A / 250 V AC 
DC1
16 A / 24 V DC
0,3 A / 250 V DC
8 A / 24 V DC
0,3 A / 250 DC
Điện áp đầu vào định mức
50/60 Hz AC
230 V         zaciski A1, A2
 AC: 50/60 Hz AC/DC
12...240 V         zaciski (+)A1, (-)A2
Dải thời gian
OFF - luôn luôn ngắt; ON - luôn luôn đóng, 1 s ; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d
Điều chỉnh thời gian 
 (0,1...1) x Dải thời gian (trừ chế độ luôn luôn ON / OFF) 

Sơ đồ chức năng Luân phiên on-off của relay RPC-2BP-UNI

Sơ đồ đấu nối của  relay RPC-2BP-UNI Luân phiên alternate on-off

Kích thước của  relay RPC-2BP-UNI Luân phiên alternate on-off

Mã đặt hàng  relay RPC-2BP-UNI Luân phiên alternate on-off


 

 

Liên hệ với Wetek
  • oCuvQf

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300