Carlo Gavazzi (Italy)

Que điện cực không gỉ phi 4mm CLE series

Carlo Gavazzi / Italy

CLH-3

- Đế giữ điện cực 3 que 4mm , Nhiệt : -20ºC to+90ºC , bar at 60ºC -IP68 , Ren 49mm ( 1-1/2" )

CLH - 5

- Đế giữ điện cực 5 que 4mm , Nhiệt : -20ºC to+90ºC , 5 bar at 60ºC - IP68 , Ren 49mm ( 1-1/2")

CLE - 1

- Que 1000mm phi 4mm M4 Stainless steel AIS316/DIN1.4401, Không có kèm ốc M4

CLE - 1X

- Que 1000mm phi 4mm M4 Stainless steel AIS316DIN1.4402 ,Có kèm ốc M4

CLE - 2

- Que 2000mm phi 4mm M4 Stainless steel AIS316DIN1.4402( Gồm 2 cây nối qua ốc M4 )

Liên hệ với Wetek
  • LxuUpS

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300