Sinotimer (China)

Nguồn DC công nghiệp MDINR SERIES - DIN RAIL POWER SUPPLY

MDINR-20-12

- Công suất : 20W.
- Đầu vào : 85~265VAC, 47~63Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 10.8~13.2 VDC).
- Dòng đầu ra : 1.67A
- Kích thước : 22.5Wx90Hx100D (mm)

 
 
 
 
 

MDINR-20-24

- Công suất : 20W.
- Đầu vào : 85~265VAC, 47~63Hz.
- Đầu ra : 24VDC ( adj 21.6~26.4 VDC).
- Dòng đầu ra : 0.83A 
- Kích thước : 22.5Wx90Hx100D (mm)

 
 
 
 
 

MDINR-40-12

- Công suất : 40W.
- Đầu vào : 85~265VAC, 47~63Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 12~15 VDC).
- Dòng đầu ra : 3.33A
- Kích thước : 40Wx90Hx100D (mm)

 
 
 
 
 

MDINR-40-24

- Công suất : 40W.
- Đầu vào : 85~265VAC, 47~63Hz.
- Đầu ra : 24VDC ( adj 24~30 VDC).
- Dòng đầu ra : 1.7A
- Kích thước : 40Wx90Hx100D (mm)

 
 
 
 
 

MDINR-60-12

- Công suất : 60W.
- Đầu vào : 85~265VAC, 47~63Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 12~15 VDC).
- Dòng đầu ra : 5A 
- Kích thước : 40Wx90Hx100D (mm)

 
 
 
 
 

MDINR-60-24

- Công suất : 60W.
- Đầu vào : 85~265VAC, 47~63Hz.
- Đầu ra : 24VDC ( adj 24~30 VDC).
- Dòng đầu ra : 2.5A 
- Kích thước : 40Wx90Hx100D (mm)

 
 

 

Liên hệ với Wetek
  • lkD64B

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300