Hướng dẫn sử dụng

[Tiếng Việt] FAQ các câu hỏi thường gặp về bảo vệ hồ quang

17:10 27/08/2020

 PGR-8800, AF0500 & AF0100ARC-FLASH RELAY TECHNICAL FAQ

 

Năng lượng giải phóng của một sự cố hồ quang điển hình là bao nhiêu?

Với sự cố hồ quang 20kA giữa hai pha của lưới 480V sẽ giải phóng năng lượng là 9.6MW!!!!

Giả sử CB có thể cắt được sự cố hồ quang thì nó cũng kéo dài ít nhất là 200ms thì năng lượng giải phóng ra là 2MJ tương đương một khối thuốc nổ Dynamite.

Công thức như sau: Energy = voltage x current x time = 480 V x 20,000 A x 0.2 s = 1,920,000 J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cách lựa chọn relay bảo vệ hồ quang như thế nào?

Các bạn có thể tham khảo cách lựa chọn ở tài liệu Hướng dẫn của Litelfuse. Bản dịch bởi Wetek Technology ở đây.

arrow
phone 0912329300