Tense (Turkey)

Đồng hồ phân tích năng lượng TPM-04, TPM-05 / Energy analyzer

TPM-04

 

Đồng hồ phân tích năng lượng :

-Đo sóng hài điện áp và dòng điện tới bậc 31

-Điện áp (V1,V2,V3,V12,V23,V31), dòng điện (I1,I2,I3), tần số (F1,F2,F3)

-Đo lường công suất từng pha : Công suất biểu kiến (S1,S2,S3), công suất tác dụng (P1,P2,P3), công suất phản kháng (Q1,Q2,Q3).

-Đo lường hệ số công suất (PF1,PF2,PF3) và Cosφ(Cosφ1,Cosφ2,Cosφ3) cho từng pha.

-Đo lường năng lượng (ΣkWh, ΣkVArh )

-Hiển thị giá trị Min, Max và giá trị trung bình của Điện áp(V), dòng điện

(A) và công suất.

-Hiển thị LCD 71,5x61,5

-Lưu trữ giá trị điện áp, đòng điện, công suất trong khoảng thời gian

-Nhật ký sự kiện ( quá áp, thấp áp, gián đoạn năng lượng, chênh lệch điện áp, quá dòng, chênh lệch dòng điện, giới hạn sóng hài THDV, THDI )

-Có bảo vệ bằng Password

-02 đầu ra và 01 đầu vào có thể cấu hình tùy chỉnh

-Nhận biết dòng khởi động và chấp thuận 1 thời gian trễ cho quá trình để tránh báo lỗi sai trong trường hợp này.

-Truyền thông Mudbus RS485 ( Tốc độ 1200 - 38400 bpĐ

-Đồng hồ thời gian thực , có thể điều chỉnh ngày, giờ.

- Sai số: 0,2% (U, I), 0,5% (kVA), 1% (kVAr)

+ Dải đo lường

-Điện áp : 5V-500 VAC (trực tiếp); 5V-600kV ( qua PT )

Dòng điện : 1mA -5,5A AC (trực tiếp); 1mA - 50.000A (qua CT)

 

 

TPM-05

 

Đồng hồ phân tích năng lượng :

-Đo sóng hài điện áp và dòng điện tới bậc 55

-Điện áp (V1,V2,V3,V12,V23,V31), dòng điện (I1,I2,I3), tần số (F1,F2,F3)

-Đo lường công suất từng pha và tổng công suất : Công suất biểu kiến (S1,S2,S3,SΣ), công suất tác dụng (P1,P2,P3,PΣ), công suất phản kháng (Q1,Q2,Q3,QΣ).

-Đo lường hệ số công suất (PF1,PF2,PF3) và Cosφ(Cosφ1,Cosφ2,Cosφ3) cho từng pha.

-Đo lường năng lượng (ΣkWh, ΣkVArh )

-Hiển thị giá trị Min, Max và giá trị trung bình của Điện áp(V), dòng điện

(A) và công suất.

-Hiển thị LCD 71,5x61,5

-Lưu trữ giá trị điện áp, đòng điện, công suất trong khoảng thời gian

-Nhật ký sự kiện ( quá áp, thấp áp, gián đoạn năng lượng, chênh lệch điện áp, quá dòng, chênh lệch dòng điện, giới hạn sóng hài THDV, THDI )

-Có bảo vệ bằng Password

-02 đầu ra và 01 đầu vào có thể cấu hình tùy chỉnh

-Nhận biết dòng khởi động và chấp thuận 1 thời gian trễ cho quá trình để tránh báo lỗi sai trong trường hợp này.

-Truyền thông Mudbus RS485 ( Tốc độ 1200 - 38400 bpĐ

-Đồng hồ thời gian thực , có thể điều chỉnh ngày, giờ.

- Sai số: 0,2% (U, I), 0,5% (kVA), 1% (kVAr)

+ Dải đo lường

-Điện áp : 5V-500 VAC (trực tiếp); 5V-600kV ( qua PT )

Dòng điện : 1mA -5,5A AC (trực tiếp); 1mA - 50.000A (qua CT)

 

Liên hệ với Wetek
  • 6qu0uq

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300