Tense (Turkey)

ĐỒNG HỒ ĐA CHỨC NĂNG EM-07 EM-07K / ENERGY ANALYZER

EM-07 / EM-07K

 

Đồng hồ đa năng đo đạc các thông số : Điện áp (V), dòng điện (A), tần số (F), công suất biểu kiến (S), Đo đạc giá trị min, max và giá trị trung bình của từng pha và toàn hệ thống.

- Hiển thị LCD 76x65 ( EM-07 ), LCD 71,5x61,5 ( EM-07K )

- Lưu trữ giá trị điện áp, đòng điện, công suất trong khoảng thời gian

- Có bảo vệ bằng Password

- Các chức năng bảo vệ: Mất cân bằng pha (V,A), quá áp, thấp áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ tần số thông qua đầu ra relay có thể cấu hình được

- Có khả năng nhận biết dòng khởi động và cho phép cài đặt thời gian trễ cho bảo vệ động cơ

- Truyền thông Modbus RS485 ( Tốc độ 1200 - 38400 bps )

- Sai số: 1% (điện áp và dòng điện)

+ Dải đo:

- Điện áp : 5V-500 VAC ( trực tiếp ) ; 5V-600kV (qua PT)

- Dòng điện : 50mA -5,5A AC ( trực tiếp ) ; 50mA - 50.000A ( qua CT )

- Tần số : 40Hz - 60Hz

+ EM-07K (Đo lường kWh và hiển thị thứ tự pha )

Liên hệ với Wetek
  • BO2DRR

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300