Series bài viết tìm hiểu mạch điện công nghiệp A-Z

Đọc bản vẽ điện cho dân trái ngạch 2: Mạch khởi động trực tiếp DOL

13:31 02/03/2022

Đọc bản vẽ điện cho dân trái ngạch 2: Mạch khởi động trực tiếp DOL

Chúng ta đều biết rằng động cơ điện là thiết bị đã tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2. Đây có thể nói là một tải điện thông dụng nhất và như vậy để khởi động và điều khiển nó người ta cũng đã nghiên cứu ra nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau: trực tiếp, sao tam giác, biến tần, khởi động mềm…

Trong các loại khởi động thì tất nhiên khởi động trực tiếp là đơn giản nhất, dễ nhất và thông dụng nhất.

Chúng ta cùng nghiên cứu mạch điện DOL (Direct Online) khởi động trực tiếp.

Nói khởi động DOL là theo thuật ngữ hay dùng trên bản vẽ điện hiện nay, còn thực tế ta hiểu đơn giản là Khởi động trực tiếp.

Khởi động trực tiếp tức là ta dùng Contactor để đóng trực tiếp điện vào động cơ.

Các khí cụ điện của khởi động DOL là

1.     CB bảo vệ

2.     Contactor đóng cắt

3.     Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải động cơ

4.     Nút bấm On

5.     Nút bấm Off

6.     Đèn báo trạng thái (Run – Stop – Fault)

7.     Khóa chuyển mạch Auto-Man (nếu ta muốn động cơ khởi động tự động theo tín hiệu hoặc khởi động bằng tay bằng cách bấm nút)

Mặc dù là mạch khởi động đơn giản nhất nhưng đây lại là mạch thông dụng nhất vì đa số các động cơ thường là loại nhỏ, trung bình để có thể khởi động trực tiếp.

Chúng ta hãy cùng xem trong bản vẽ tủ điện thì mạch này được thể hiện thế nào.

Lưu ý rằng khởi động trực tiếp cũng có chế độ Auto và Man (tự động và bằng tay) do vậy ở mạch này chúng ta cùng nghiên cứu một mạch điện tổng quát hơn bao gồm cả chuyển mạch Auto-Man.

Auto: Động cơ sẽ được khởi động bật, tắt tự động qua một tiếp điểm. Tiếp điểm này có thể là tiếp điểm phao, tiếp điểm của timer, tiếp điểm của rơ le nào đó…

Man: Động cơ sẽ được khởi động bật bằng nút ON và tắt bằng nút OFF ấn bằng tay.

Lưu ý: Do các vấn đề về bản quyền bản vẽ của công ty tủ điện nên ở website này sẽ không public thông file dwg của bản vẽ. Anh chị có thể tự vẽ hoặc nếu muốn có bản vẽ cad mẫu xin quét QR code đưới đây để yêu cầu bản vẽ CAD.

 

 

arrow
phone 0912329300