Sinotimer (China)

[Mã Meter 8 ] Công tơ điện 1 pha lắp thanh cài, loại điện tử màn LCD có trợ sáng, 5~100A, 230V Sinotimer DDS519L

 

Liên hệ với Wetek
  • OdyLd2

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300