Sinotimer (China)

[Mã Meter 2 ] Công tơ điện 1 pha lắp thanh cài, loại điện tử màn LCD thường (không có trợ sáng), 5~32A, 230V Sinotimer DDS518

 

Liên hệ với Wetek
  • tcLpmB

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300