Sinotimer (China)

[Mã Meter 3 ] Công tơ điện 1 pha lắp thanh cài, loại điện tử màn LCD có trợ sáng, 5~32A, 230V Sinotimer DDS518L

 

Liên hệ với Wetek
  • brqgFL

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300