Relpol (EU, Poland)

Chống sét lan truyền SPD cấp 1+2 Relpol RPBC-37.5/280/3R 3 cực, 37.5kA Iimp, remote contact

    

Chống sét lan truyền 3 cực,
Iimp = 37,5 kA (10/350 µs),
Có tiếp điểm Remote contact
 
RPBC-37.5/280/3R gồm 3 module RPBC-12.5/280/1
Thông số kỹ thuật của module RPBC-12.5/280/1
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất Uc       
275 / 350 V AC/DC 
Dòng xả định mức (8/20) In
25 kA
Dòng xả lớn nhất (8/20) Imax
60 kA
Dòng điện cực đại (10/350) Iimp
12,5 kA

 

 

Liên hệ với Wetek
  • McLNrT

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300