Relpol (EU, Poland)

Chống sét lan truyền SPD cấp 1+2 Relpol RPBC-12.5/280/1 1 cực, 12.5kA Iimp

 

Chống sét lan truyền một cực,
Iimp = 12,5 kA (10/350 µs),
(không có remote contact)
 
RPBC-12,5/280/1
Thông số kỹ thuật
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất Uc       
275 / 350 V AC/DC 
Dòng xả định mức (8/20) In
25 kA
Dòng xả lớn nhất (8/20) Imax
60 kA
Dòng điện cực đại (10/350) Iimp
12,5 kA

 

 

Liên hệ với Wetek
  • vKGFAM

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300