Hướng dẫn sử dụng

Chọn công tơ điện 1 pha như thợ điện lành nghề

12:20 20/07/2021

Hướng dẫn chọn công tơ điện 1 pha

 Chọn công tơ điện công tâm, khách quan, không thiên vị

Hiện nay, nhu cầu về phòng trọ, nhà ở tăng lên rất nhiều. Việc thuê mướn, sử dụng nhà ở, phòng trọ sẽ phát sinh các quan hệ về việc mua bán, sử dụng điện. Việc chọn được công tơ điện (đồng hồ điện) đo đếm chính xác sẽ làm người thuê mướn phòng trọ, nhà ở và cả người cho thuê mướn hài lòng. Và trên hết việc tính chọn công tơ phải đảm bảo đo đếm chính xác nhất.
 
Việc đong đếm điện năng cũng đơn giản như cân trọng lượng của một vật vậy. Ví dụ cần cân trọng lượng của một vật khoảng 1Kg. Kết quả sẽ chính xác nhất nếu ta có một cái cân chỉ cân được tối đa 2Kg. Nếu ta sử dụng cân 20Kg thì độ chính xác giảm 1 chút và nếu ta sử dụng cân có trọng lượng tối đa khoảng 100Kg để cân vận đó thì chắc chắn là độ chính xác sẽ rất thấp.
 
Việc lựa chọn công tơ điện ta cần phải căn cứ vào một số thông số kỹ thuật của công tơ điện. Một số thông số bắt buộc phải tuân thủ và một số thông số được phép tùy chọn.
 Chọn công tơ điện 1 pha theo những thông số nào
 

Trong bảng các thông số kỹ thuật trên, điện áp và tần số là 2 thông số kỹ thuật bắt buộc tuân thủ.
Hai thông số ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ điện là cấp chính xác CL và dòng điện định mức.
Cấp chính xác của đồng hồ điện là bản thân thiết bị, ta không thể thay đổi được.
Như vậy thông số quyết định nhất đối với độ chính xác của công tơ điện chính là dòng điện của công tơ điện. Dòng điện này thường gồm 2 số. 1 số nhỏ và 1 số lớn, ví dụ 10 (40)A. Số nhỏ là dòng điện định mức, số lớn là dòng điện tối đa cho phép chạy qua mà công tơ vẫn đảm bảo sai số cho phép
Công tơ điện 1 pha hiện nay thường được sử dụng là công tơ điện EMIC CV140. Loại này cho phép quá tải đến 400% dòng điện định mức.
Khi dòng điện sử dụng nhỏ hơn 5% dòng định mức thì đo đếm thường sai số, sai số này có thể là âm hay dương (chậm hoặc nhanh). Dòng nhỏ quá dĩa không quay thì thường sai số âm, dòng đủ cho dĩa quay thì thường sai số dương
Nếu dòng điện sử dụng quá 400% thì xu hướng sai số dương, nếu dòng điện lớn hơn 400% trong thời gian dài có thể làm hỏng công tơ
Theo đặc tính công tơ EMIC CV140, dòng tải trong khoảng 50% đến 300% cho độ chính xác tốt,

Bảng tra công suất, dòng điện các thiết bị điện trong gia đình

 
Chọn công tơ như thế nào

Chọn công tơ điện căn cứ vào dòng điện sử dụng. Dòng điện tải dao động từ 50% dòng điện định mức đến 75% dòng điện tối đa cho phép là tốt nhất.
Việc chọn công tơ điện cho một thiết bị điện riêng lẻ rất đơn giản. Ví dụ cần chọn công tơ điện cho 1 máy bơm 1HP. Dòng điện của máy bơm này là 4.54A, ta chọn công tơ điện Emic CV140 5(20)A. Công tơ này sẽ hoạt động tốt với dòng điện từ 2.5A đến 15A.
Việc chọn công tơ điện cho 1 phòng hoặc 1 căn hộ thường khó khăn hơn. Lý do đơn giản là trong phòng có nhiều thiết bị, công suất khác nhau nhiều, hơn nữa, sự hoạt động đồng thời của thiết bị cũng dao động (hệ số đồng thời). Cách dễ dàng nhất để chọn công tơ điện cho phòng, là ta cộng dòng điện của tất cả thiết bị và chọn công tơ điện có dòng tối đa lớn hơn hoặc bằng dòng điện tổng đó.
 
Ví dụ tính chọn công tơ điện cho 1 phòng có các thiết bị như sau
 
 
Tổng dòng điện của phòng là 32.7A. Ta sẽ chọn công tơ điện EMIC CV140 10(40)A. Các trường hợp khác ta cũng tiến hành tương tự.
 

 

arrow
phone 0912329300