Relpol (EU, Poland)

[R4N mã 11] Rơ le trung gian Relpol R4N-2014-23-1024-WTLD, 4CO 7A, AgNi, coil 24VDC, Có Nút test, LED báo, Diode dập xung, Lắp vào Đế

Liên hệ với Wetek
  • XuZXWg

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300